ï»? title_temp 贵阳镀锌管出现漏镀的原å›?- 贵州宏锦川物资有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="贵阳镀锌管"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/gzjwjgc001/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/gzjwjgc001/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/menu.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gzjwjgc001/lib/product.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <div id="w3anfn99qe" class="top_t"> <div id="w3anfn99qe" class="top_in"> <div id="w3anfn99qe" class="lc"> 您好,欢迎光临“贵州宏锦川物资有限公司”网站! </div> <div id="w3anfn99qe" class="topnav1"> <a href="/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/18564/stat/"></script> </div> </div> </div> <div id="iwrapper"> <div id="iheader"> <div id="w3anfn99qe" style="width:1002px;margin:0 auto;"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td class="logo" valign="top"><img src="/uploads/logo/20161214014605.png" alt="贵州宏锦川物资有限公å? /></td> <td valign="top" align="right"> <div id="w3anfn99qe" class="topnav">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gzjwjgc001/images/search.png" alt="贵州工字é’? align="top" style="margin-right:10px" > </form> <div id="w3anfn99qe" class="clear"></div> </div> </td> </tr> </table> <div id="w3anfn99qe" class="clear"></div> </div> <div id="w3anfn99qe" class="imenu"> <div id="w3anfn99qe" class="menu"> <dl> <dd><a href="/" id="current">首 é¡?/a></dd> <dd><a href="/about/">公司简ä»?/a></dd> <dd><a href="/news/">新闻资讯</a></dd> <dd><a href="/supply/">产品展示</a></dd> <dd><a href="/about/about2.html">招贤纳士</a></dd> <dd><a href="/contact/">联系我们</a></dd> </dl> <div id="w3anfn99qe" class="clear"></div> </div> </div> </div> <div id="imain"> <div id="w3anfn99qe" class="ibanner"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="996" height="265"> <param name="movie" value="images/banner.swf"> <param name="quality" value="high"> <param name="wmode" value="transparent"> <embed src="/template/gzjwjgc001/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="996" height="265"></embed> </object> </div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top" id="ileft"> <div id="w3anfn99qe" class="tit"><h1>新闻类别</h1></div> <div id="w3anfn99qe" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/news/type/" id="current">自定义类åˆ?/a></dd> </dl> </div> <div id="w3anfn99qe" class="cle1"></div> <div id="w3anfn99qe" class="tit"><h1>产品分类</h1></div> <div id="w3anfn99qe" class="submenu" align="center"> <dl> <dd><a href="/mfgg/" id="current">无缝钢管</a></dd> <dd><a href="/dxjg/" id="current">镀锌角é’?/a></dd> <dd><a href="/dxcg/" id="current">镀锌槽é’?/a></dd> <dd><a href="/lxgg/" id="current">螺旋钢管</a></dd> <dd><a href="/jlg/" id="current">架料ç®?/a></dd> <dd><a href="/gzg/" id="current">工字é’?/a></dd> <dd><a href="/dxg/" id="current">镀锌管</a></dd> <dd><a href="/cg/" id="current">槽钢</a></dd> <dd><a href="/hxg/" id="current">H型钢</a></dd> <dd><a href="/gdg/" id="current">轨道é’?/a></dd> <dd><a href="/kgg/" id="current">矿工é’?/a></dd> <dd><a href="/gb/" id="current">钢板</a></dd> <dd><a href="/jg/" id="current">角钢</a></dd> <dd><a href="/qmztg/" id="current">球墨铸铁ç®?/a></dd> </dl> </div> <div id="w3anfn99qe" class="ititle"><h1>联系我们</h1></div> <div id="w3anfn99qe" class="icontact"> <div id="w3anfn99qe" class="contactus"> <p>联系人:陈经ç? <p>日韩欧美一中文字暮精品电话ï¼?851-87975077</p> <p>手机ï¼?5519586799</p> <p>网址ï¼?a href="http://oknetwork.cn">oknetwork.cn</a></p> <p>日韩欧美一中文字暮精品地址:贵州贵阳金关钢材市场BåŒ?9å?br>我公司自备大型仓åº?金关仓库HåŒ?3-35å?</p> </div> </div> <div id="w3anfn99qe" class="left_b"></div> </td> <td valign="top" id="iright"> <div id="w3anfn99qe" class="place"><h1>新闻详细<span>/</span></h1></div> <div id="w3anfn99qe" class="container"> <div id="w3anfn99qe" class="content"> <h3>贵阳镀锌管出现漏镀的原å›?/h3> <h6>发布时间ï¼?017-01-18</h6> <div class="container2" id="zoom"><p><p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    <b>贵阳<a href="/dxg/" target="_blank">镀锌管</a></b>出现<span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;">漏镀</span>的原å›?</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">    镀锌方管是一种高端的镀锌技术,但是不乏会出现一äº?span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;">漏镀</span>的情况,实际生活中出现漏镀的情况有很多,只有真正查找出造成漏镀的原因才能比较好的解决问题,查缺补漏,实现对镀锌管的保护,提高自己棺材的使用寿命,降低自己的各项成本,更有效的节约资源。一般从五个方面区分漏镀问题ï¼? </span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"> 1、因为钢管的表面有油脂造成的漏镀,钢管的表面上有油脂,表面张力变大盐酸酸洗无法除去表面锈蚀,有时就会粘不上助镀剂形成不了保护盐模,钢管表面在锌液的高温下很快发生氧化,锌液不于钢管基体发生反应,当钢管离开锌液面时,镀锌在重里作用ä¸?,积聚在漏镀的边缘,漏镀的部位依然存在黑油灰ã€?nbsp;</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  2、因为钢管表面锈蚀造成的漏镀。钢管表面酸洗不彻底,存在氧化铁,助镀剂虽然能粘在上面,但钢管进入到高温的锌液中,锌液同样不与钢丝基体接触,不发生反应。钢管离开锌液面后,露天的边缘比较整齐,整个钢管表面呈现出“麻点”ã€?nbsp;</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  3、因为钢管表面上粘附有较厚的皂化脂和其他难于清洗的污渍镀漏镀,经过在线清洗,在钢管表面存在的一些大小形如绿豆一样的污渍,在钢管进口处高温锌液的烘烤下,会牢牢地粘在钢管的表面上,其同钢管表面有铁锈所有的漏镀是一样的,但漏镀点比较小,并且不断连续,边缘比较整齐、平整ã€?nbsp;</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  4、钢管表面有划痕,比较粗糙,污物会嵌在在里面,在生产线上仅仅靠一般的碱洗、酸洗,很难清洗掉这些污渍,在一般情况下产生的漏镀的形状与钢丝表面粗糙、有锌钢,漏镀的形状细而长,这种漏镀现象并不多见ã€?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   5、因为镀锌条件的温度比较低也容易造成镀锌管漏镀现象的发生ã€?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   ä»¥ä¸Šå°±æ˜¯<span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;">贵阳镀锌管出现</span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;"></span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;">漏镀</span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:24px;">的原因介绍。希望对大家有帮助!</span></span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20170118/20170118105518_7063.jpg" alt="" /></span> </p></p></div> <p><div>上一æ?<a href="67.html">贵州工字钢的型号特点</a></div> <div>下一æ?<a href="65.html">贵州槽钢具有的性能特点</a></div> </p> <div id="w3anfn99qe" class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b6%c6%d0%bf%b9%dc'>贵阳镀锌管</a>,</div> </div> <div id="w3anfn99qe" class="commentdetail"> <div id="w3anfn99qe" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关新闻</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="w3anfn99qe" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/158.html">镀锌管的锌层厚度是怎么检测的ï¼?/a></li> <li><a href="/news/149.html">贵阳镀锌管的优点有哪些ï¼?/a></li> <li><a href="/news/142.html">贵阳镀锌管市场价格飘忽不定,真是让人揪å¿?/a></li> <li><a href="/news/131.html">对贵阳镀锌管的定义和标准分类</a></li> </ul> </div> <div id="w3anfn99qe" class="title02"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td valign="top"><h1><span>相关产品</span></h1></td> </tr> </table> </div> <div id="w3anfn99qe" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/12.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18564/201803281448008711856459145.jpg?path=oknetwork.cn/uploads/cp/201803281448008711856459145.jpg" alt="贵阳镀锌管销å”? /></a></h2> <h3><a href="/supply/12.html">贵阳镀锌管销å”?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/15.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18564/201803281446436061856441874.jpg?path=oknetwork.cn/uploads/cp/201803281446436061856441874.jpg" alt="镀锌管" /></a></h2> <h3><a href="/supply/15.html">镀锌管</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/13.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/18564/20140925043249.jpg?path=oknetwork.cn/uploads/cp/20140925043249.jpg" alt="贵阳镀锌管批发" /></a></h2> <h3><a href="/supply/13.html">贵阳镀锌管批发</a></h3> </div> </div> </div> </div> <div id="w3anfn99qe" class="bottom"></div> </td> </tr> </table> </div> <div id="ifooter" align="center"> <div id="w3anfn99qe" class="ifootnav"> <a rel="nofollow" href="/">首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/">走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="#">返回顶部</a> <div id="w3anfn99qe" class="cnzz"></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-09-17/"></script> Powered by </div> <div id="w3anfn99qe" class="copyright"><div> 日韩欧美一中文字暮精品 oknetwork.cn(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州宏锦川物资有限公å? 关键è¯?<a href="/gzg/">贵州工字é’?/a>, <a href="/cg/">贵州槽钢</a>, <a href="/dxg/">贵阳镀锌管</a>ç­?欢迎来电咨询! <div id="w3anfn99qe" class="cityspread">    <span style="font-weight:bold;">热门城市推广: </span>    <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=duyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘æ°? target="_blank" rel="nofollow">六盘æ°?/a> <a href="/city_index.aspx?city=qianna" title="黔南" target="_blank" rel="nofollow">黔南</a>    </div> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount"></a> </div> </div></div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <div id="w3anfn99qe" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='7h0sr'><p id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'></optgroup></p></q><form id='7h0sr'></form><ol id='7h0sr'><th id='7h0sr'><legend id='7h0sr'></legend></th><bdo id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'></optgroup></bdo></ol><dl id='7h0sr'><tt id='7h0sr'><tr id='7h0sr'></tr></tt><address id='7h0sr'><th id='7h0sr'></th></address></dl><style id='7h0sr'><dt id='7h0sr'></dt><dir id='7h0sr'></dir></style><dd id='7h0sr'></dd><dl id='7h0sr'><sup id='7h0sr'></sup></dl><table id='7h0sr'><p id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'><p id='7h0sr'><dir id='7h0sr'><div id='7h0sr'><center id='7h0sr'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='7h0sr'><abbr id='7h0sr'><blockquote id='7h0sr'><i id='7h0sr'><select id='7h0sr'><td id='7h0sr'><u id='7h0sr'><ol id='7h0sr'></ol><big id='7h0sr'><big id='7h0sr'></big></big></u><pre id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'></kbd></pre><del id='7h0sr'></del></td><button id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'><option id='7h0sr'></option><select id='7h0sr'><span id='7h0sr'><form id='7h0sr'></form></span><dd id='7h0sr'></dd></select><dt id='7h0sr'></dt></noframes><del id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'></noframes></del></button><kbd id='7h0sr'></kbd><form id='7h0sr'></form><button id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'><style id='7h0sr'><big id='7h0sr'><i id='7h0sr'></i><tbody id='7h0sr'></tbody></big></style><abbr id='7h0sr'></abbr></noframes></button></select></i><li id='7h0sr'></li></blockquote></abbr><address id='7h0sr'></address></abbr><address id='7h0sr'><sub id='7h0sr'><big id='7h0sr'><tt id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'><acronym id='7h0sr'></acronym></bdo><label id='7h0sr'><abbr id='7h0sr'></abbr><em id='7h0sr'><pre id='7h0sr'></pre><address id='7h0sr'><small id='7h0sr'></small></address></em></label><center id='7h0sr'><span id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></span></center><option id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'><select id='7h0sr'><strong id='7h0sr'><q id='7h0sr'><sup id='7h0sr'><abbr id='7h0sr'></abbr></sup><p id='7h0sr'></p></q><span id='7h0sr'><tfoot id='7h0sr'><ul id='7h0sr'><div id='7h0sr'><style id='7h0sr'><dir id='7h0sr'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='7h0sr'><form id='7h0sr'></form></q></span><noframes id='7h0sr'><p id='7h0sr'><sup id='7h0sr'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='7h0sr'></option><li id='7h0sr'></li></big><strong id='7h0sr'></strong></sub></address><ol id='7h0sr'><font id='7h0sr'></font><dl id='7h0sr'></dl></ol><option id='7h0sr'></option><th id='7h0sr'></th><li id='7h0sr'></li><center id='7h0sr'><u id='7h0sr'></u></center><del id='7h0sr'></del><tfoot id='7h0sr'></tfoot><p id='7h0sr'><strike id='7h0sr'></strike><fieldset id='7h0sr'></fieldset></p><tr id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'><ul id='7h0sr'></ul></bdo></tr><th id='7h0sr'><tfoot id='7h0sr'><p id='7h0sr'><thead id='7h0sr'><dfn id='7h0sr'></dfn></thead></p><strong id='7h0sr'></strong><th id='7h0sr'></th></tfoot></th><u id='7h0sr'><blockquote id='7h0sr'></blockquote></u><b id='7h0sr'><address id='7h0sr'></address></b><ins id='7h0sr'><table id='7h0sr'><strike id='7h0sr'><tfoot id='7h0sr'><ins id='7h0sr'></ins></tfoot><strike id='7h0sr'><small id='7h0sr'><div id='7h0sr'></div></small></strike></strike><optgroup id='7h0sr'><big id='7h0sr'><abbr id='7h0sr'></abbr></big><kbd id='7h0sr'><q id='7h0sr'></q></kbd></optgroup></table><big id='7h0sr'></big></ins><sub id='7h0sr'></sub><q id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'></kbd><dt id='7h0sr'></dt></q><big id='7h0sr'><pre id='7h0sr'><code id='7h0sr'></code><del id='7h0sr'><fieldset id='7h0sr'></fieldset></del><big id='7h0sr'><dt id='7h0sr'></dt></big><bdo id='7h0sr'></bdo></pre></big><noscript id='7h0sr'></noscript><acronym id='7h0sr'></acronym><div id='7h0sr'><tr id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></tr></div><dl id='7h0sr'></dl><tbody id='7h0sr'><p id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'></noframes></p><u id='7h0sr'></u></tbody><dt id='7h0sr'></dt><dd id='7h0sr'></dd><big id='7h0sr'></big><pre id='7h0sr'></pre><dir id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'><select id='7h0sr'></select></optgroup></dir><font id='7h0sr'><ol id='7h0sr'><dir id='7h0sr'><dl id='7h0sr'></dl><thead id='7h0sr'></thead></dir></ol></font><pre id='7h0sr'><tr id='7h0sr'><q id='7h0sr'><fieldset id='7h0sr'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='7h0sr'><td id='7h0sr'><strong id='7h0sr'><style id='7h0sr'><acronym id='7h0sr'></acronym><pre id='7h0sr'><pre id='7h0sr'><dir id='7h0sr'><label id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'></noframes></label></dir><strike id='7h0sr'></strike></pre></pre></style></strong><th id='7h0sr'><dir id='7h0sr'><dt id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='7h0sr'></sub><th id='7h0sr'></th><legend id='7h0sr'></legend><style id='7h0sr'></style><i id='7h0sr'></i><optgroup id='7h0sr'></optgroup><noscript id='7h0sr'><q id='7h0sr'><tfoot id='7h0sr'><td id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></td></tfoot><pre id='7h0sr'><code id='7h0sr'></code><del id='7h0sr'><form id='7h0sr'></form></del><address id='7h0sr'></address></pre></q></noscript><dfn id='7h0sr'></dfn><optgroup id='7h0sr'></optgroup><address id='7h0sr'><sub id='7h0sr'></sub></address><abbr id='7h0sr'><ul id='7h0sr'><big id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'><dir id='7h0sr'><tfoot id='7h0sr'></tfoot><abbr id='7h0sr'><noscript id='7h0sr'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='7h0sr'></tr></big></ul></abbr><dl id='7h0sr'></dl><div id='7h0sr'></div><div id='7h0sr'><ol id='7h0sr'></ol></div><i id='7h0sr'></i><i id='7h0sr'><strong id='7h0sr'><sup id='7h0sr'></sup><span id='7h0sr'><strong id='7h0sr'></strong><strong id='7h0sr'></strong></span><option id='7h0sr'><noscript id='7h0sr'></noscript></option></strong></i><abbr id='7h0sr'></abbr><ul id='7h0sr'></ul><bdo id='7h0sr'><div id='7h0sr'></div></bdo><pre id='7h0sr'><fieldset id='7h0sr'></fieldset></pre><dfn id='7h0sr'></dfn><tr id='7h0sr'><option id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'></kbd><label id='7h0sr'><strong id='7h0sr'><font id='7h0sr'></font></strong></label><ol id='7h0sr'><code id='7h0sr'><td id='7h0sr'><strike id='7h0sr'><blockquote id='7h0sr'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='7h0sr'></dt><sup id='7h0sr'><q id='7h0sr'><dd id='7h0sr'><q id='7h0sr'><del id='7h0sr'><acronym id='7h0sr'></acronym><tfoot id='7h0sr'></tfoot><label id='7h0sr'><strong id='7h0sr'></strong></label><td id='7h0sr'></td><ul id='7h0sr'><select id='7h0sr'><li id='7h0sr'></li></select></ul><label id='7h0sr'></label></del><tbody id='7h0sr'></tbody><dt id='7h0sr'></dt></q><small id='7h0sr'><strike id='7h0sr'></strike></small></dd></q><label id='7h0sr'></label></sup></option><pre id='7h0sr'><ins id='7h0sr'><td id='7h0sr'></td><sub id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'></optgroup></sub><center id='7h0sr'><em id='7h0sr'></em></center><acronym id='7h0sr'></acronym></ins></pre></tr><tr id='7h0sr'></tr><center id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody><tfoot id='7h0sr'></tfoot></center><small id='7h0sr'><th id='7h0sr'></th></small><small id='7h0sr'></small><em id='7h0sr'></em><dfn id='7h0sr'><dd id='7h0sr'></dd></dfn><dl id='7h0sr'><i id='7h0sr'><td id='7h0sr'><thead id='7h0sr'></thead></td></i></dl><style id='7h0sr'><th id='7h0sr'><form id='7h0sr'><span id='7h0sr'><dl id='7h0sr'><label id='7h0sr'></label></dl><th id='7h0sr'><li id='7h0sr'><noscript id='7h0sr'></noscript><tbody id='7h0sr'></tbody><tbody id='7h0sr'><form id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody><dd id='7h0sr'><i id='7h0sr'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='7h0sr'><ol id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='7h0sr'><strong id='7h0sr'></strong><label id='7h0sr'><label id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'><small id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'></noframes><ul id='7h0sr'></ul><b id='7h0sr'></b></small></tbody></label><label id='7h0sr'><code id='7h0sr'></code><kbd id='7h0sr'></kbd></label><u id='7h0sr'><tt id='7h0sr'></tt></u></label></tbody><dfn id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody></dfn><pre id='7h0sr'><em id='7h0sr'><option id='7h0sr'><dt id='7h0sr'></dt></option></em></pre><optgroup id='7h0sr'><thead id='7h0sr'></thead></optgroup><optgroup id='7h0sr'></optgroup><optgroup id='7h0sr'></optgroup><em id='7h0sr'></em><address id='7h0sr'></address><blockquote id='7h0sr'><u id='7h0sr'><style id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b><thead id='7h0sr'><style id='7h0sr'><strong id='7h0sr'><ol id='7h0sr'></ol></strong></style><acronym id='7h0sr'><del id='7h0sr'><dd id='7h0sr'></dd><bdo id='7h0sr'><legend id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'><address id='7h0sr'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='7h0sr'></tbody></style></u><label id='7h0sr'><dt id='7h0sr'></dt></label></blockquote><li id='7h0sr'><dl id='7h0sr'><noframes id='7h0sr'><form id='7h0sr'></form></noframes></dl></li><td id='7h0sr'></td><blockquote id='7h0sr'><th id='7h0sr'><tr id='7h0sr'></tr><code id='7h0sr'><sup id='7h0sr'><fieldset id='7h0sr'></fieldset><code id='7h0sr'></code><big id='7h0sr'></big></sup></code></th></blockquote><select id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'><sup id='7h0sr'></sup><form id='7h0sr'></form></kbd></select><big id='7h0sr'></big><em id='7h0sr'></em><sup id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b><strong id='7h0sr'></strong></sup><kbd id='7h0sr'><ol id='7h0sr'></ol></kbd><optgroup id='7h0sr'><tt id='7h0sr'><font id='7h0sr'><td id='7h0sr'></td></font></tt></optgroup><pre id='7h0sr'><center id='7h0sr'></center></pre><tt id='7h0sr'></tt><big id='7h0sr'><strike id='7h0sr'><li id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'></kbd></li><i id='7h0sr'><blockquote id='7h0sr'><label id='7h0sr'><u id='7h0sr'><ins id='7h0sr'></ins><dfn id='7h0sr'></dfn></u></label><noscript id='7h0sr'><span id='7h0sr'></span></noscript><td id='7h0sr'></td><pre id='7h0sr'><li id='7h0sr'><td id='7h0sr'><label id='7h0sr'></label><pre id='7h0sr'></pre></td></li></pre><small id='7h0sr'></small></blockquote></i><b id='7h0sr'><i id='7h0sr'></i></b><td id='7h0sr'><select id='7h0sr'></select><table id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody></table><dt id='7h0sr'><dd id='7h0sr'></dd></dt></td></strike><strong id='7h0sr'><sub id='7h0sr'></sub><td id='7h0sr'></td></strong></big><blockquote id='7h0sr'></blockquote><small id='7h0sr'></small><dir id='7h0sr'></dir><tr id='7h0sr'></tr><center id='7h0sr'><u id='7h0sr'></u></center><kbd id='7h0sr'></kbd><select id='7h0sr'><u id='7h0sr'><p id='7h0sr'><p id='7h0sr'><em id='7h0sr'><dfn id='7h0sr'><table id='7h0sr'><dl id='7h0sr'></dl><center id='7h0sr'></center></table></dfn><div id='7h0sr'></div><small id='7h0sr'></small></em></p></p><acronym id='7h0sr'></acronym><u id='7h0sr'></u><sup id='7h0sr'><thead id='7h0sr'><noscript id='7h0sr'></noscript></thead></sup></u><ol id='7h0sr'></ol><sub id='7h0sr'></sub></select><address id='7h0sr'></address><dl id='7h0sr'><small id='7h0sr'><ul id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'><em id='7h0sr'></em></optgroup><tt id='7h0sr'></tt><strike id='7h0sr'></strike></ul><thead id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'><kbd id='7h0sr'></kbd><noframes id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'><sup id='7h0sr'><div id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='7h0sr'></label><strike id='7h0sr'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='7h0sr'></big><ins id='7h0sr'><optgroup id='7h0sr'></optgroup></ins><dl id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody></dl><dt id='7h0sr'></dt><tr id='7h0sr'><address id='7h0sr'></address></tr><small id='7h0sr'><font id='7h0sr'></font></small><option id='7h0sr'><thead id='7h0sr'></thead><em id='7h0sr'></em></option><tfoot id='7h0sr'></tfoot><tbody id='7h0sr'></tbody><li id='7h0sr'></li><tbody id='7h0sr'></tbody><address id='7h0sr'></address><del id='7h0sr'><big id='7h0sr'><label id='7h0sr'><code id='7h0sr'><th id='7h0sr'><legend id='7h0sr'></legend><i id='7h0sr'></i><form id='7h0sr'></form></th></code></label></big><dd id='7h0sr'><span id='7h0sr'><abbr id='7h0sr'></abbr></span></dd></del><ol id='7h0sr'></ol><address id='7h0sr'><sup id='7h0sr'><acronym id='7h0sr'></acronym></sup></address><blockquote id='7h0sr'></blockquote><font id='7h0sr'></font><optgroup id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'></bdo><acronym id='7h0sr'></acronym></optgroup><del id='7h0sr'></del><code id='7h0sr'><select id='7h0sr'></select><td id='7h0sr'></td></code><tfoot id='7h0sr'></tfoot><kbd id='7h0sr'><b id='7h0sr'><style id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'><tr id='7h0sr'></tr><big id='7h0sr'></big><ol id='7h0sr'><u id='7h0sr'><dfn id='7h0sr'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='7h0sr'><b id='7h0sr'><ins id='7h0sr'><tt id='7h0sr'><b id='7h0sr'><blockquote id='7h0sr'><dir id='7h0sr'></dir><label id='7h0sr'><li id='7h0sr'></li><i id='7h0sr'></i><u id='7h0sr'><tbody id='7h0sr'></tbody></u></label><li id='7h0sr'><tt id='7h0sr'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='7h0sr'><sub id='7h0sr'><div id='7h0sr'></div></sub></fieldset><acronym id='7h0sr'><td id='7h0sr'><form id='7h0sr'></form></td><big id='7h0sr'><dfn id='7h0sr'><b id='7h0sr'><address id='7h0sr'></address></b><thead id='7h0sr'><span id='7h0sr'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='7h0sr'></ul><tbody id='7h0sr'><sup id='7h0sr'><legend id='7h0sr'><b id='7h0sr'></b></legend></sup><legend id='7h0sr'><sub id='7h0sr'><ul id='7h0sr'><b id='7h0sr'><q id='7h0sr'></q></b></ul><tfoot id='7h0sr'></tfoot><ul id='7h0sr'></ul><bdo id='7h0sr'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='7h0sr'><label id='7h0sr'></label></dfn><em id='7h0sr'><bdo id='7h0sr'><ins id='7h0sr'><dl id='7h0sr'></dl></ins><pre id='7h0sr'><p id='7h0sr'></p><span id='7h0sr'><tt id='7h0sr'></tt></span></pre></bdo></em></div></html>